Հանգանակություն

US DollarԱՄՆ դոլարով փոխանցումներ կատարելու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ
Bank details required for transfers in United States dollars


Ստացողի անուն (Beneficiary name) |  PANOSSIAN GABRIEL VAHAN
Ստացողի հաշվեհամար (Beneficiary account)   |  001-180843-102

ՍՏԱՑՈՂ ԲԱՆԿ (BENEFICIARY BANK)

HSBC Bank Armenia cjsc Yerevan, Armenia
SWIFT adress: MIDLAM22

ԹՂԹԱԿԻՑ ԲԱՆԿ (CORRESPONDENT BANK)

HSBC Bank USA
New York US
SWIFT address: MRMDUS33
Chips: //CP:108 Correspondent a/c No. 000-05145-4
ABA: 021001088

EuroԵվրոյով փոխանցումներ կատարելու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ
Bank details required for transfers in Euros


Ստացողի անուն (Beneficiary name) |  PANOSSIAN GABRIEL VAHAN
Ստացողի հաշվեհամար (Beneficiary account)   |  001-180843-102

ՍՏԱՑՈՂ ԲԱՆԿ (BENEFICIARY BANK)

HSBC Bank Armenia cjsc Yerevan, Armenia
SWIFT adress: MIDLAM22

ԹՂԹԱԿԻՑ ԲԱՆԿ (CORRESPONDENT BANK)

HSBC Bank plc
SWIFT address: MIDLGB22
IBAN: GB52MIDL40051539024668

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի HSBC բանկում բացված հաշիվը Գաբրիել Փանոսյանի անունով է: Հաշվից գումար հնարավոր է ստանալ միայն երեք անձանց (ատենապետ` Արթուր Հաբեշյան, գանձապահ` Հասմիկ Շաննակյան, նախկին խորհրդական` Գաբրիել Փանոսյան) համատեղ ստորագրությամբ:

Բանկը ցանկացած գումար փոխանցելու համար ստացողից գանձում է 6000 դրամ (15$):

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ